Privacy beleid

Welke informatie verzamelen wij ?

We verzamelen informatie van u wanneer u een bestelling plaatst.
Bij het bestellen of registreren op onze site, in voorkomend geval, kan u gevraagd worden naar uw naam , e - mailadres , postadres , telefoonnummer of creditcardgegevens. U kan echter onze site ook anoniem bezoeken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

CrazyEgg
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool CrazyEgg, aangeboden door CrazyEgg. De cookies van CrazyEgg stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren. Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door CrazyEgg verwijzen wij u naar de verklaring op https://www.crazyegg.com/privacy.


Wat doen wij met uw gegevens?

De informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt op een van de volgende manieren :

Om uw ervaringen te personaliseren
Uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften

Om onze klantenservice te verbeteren
Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw behoeften en vragen aan de klantenservice

Om transacties te verwerken
Uw informatie , zowel openbare als particuliere informatie, zal niet worden verkocht, geruild, overgedragen of worden gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming , anders dan voor het uitdrukkelijke doel van het leveren van het gekochte product of de gevraagde dienst.

Om een wedstrijd , promotie , enquête of andere site feature te beheren.

Om periodieke e-mails te versturen
Het e-mailadres dat u ons verstrekt heeft voor uw orderverwerking, zal alleen gebruikt worden om u informatie en updates te verstrekken met betrekking tot uw bestelling. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@gladskin.com of via een link in onze nieuwsbrief.


Hoe wij uw informatie te beschermen ?

We spannen ons in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst, of toegang verkrijgt tot uw persoonlijke gegevens. Wij hebben de volgende veiligheidsmaatregelen ingevoerd;

Wij gebruiken een beveiligde server. Alle geleverde gevoelige/krediet informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment gateway providers databank, welke alleen toegankelijk is voor gemachtigde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen. Deze personen zijn, verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden.

Na een transactie met uw prive-informatie (credit cards, sofi-nummers, financiën, etc. ) wordt deze informatie niet langer bewaard dan 60 dagen na transactie. De webwinkel van Micreos Human Health B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Micreos Human Health B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Micreos Human Health B.V. via info@gladskin.com. Micreos Human Health B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Na een transactie met uw prive-informatie (credit cards , sofi-nummers , financiën , etc. ) wordt deze informatie niet langer bewaard dan 60 dagen na transactie.


Gebruiken we cookies ?

Wij gebruiken cookies ter ondersteuning van uw aankoop . Bijvoorbeeld om de producten te bewaren in uw winkelwagen, zonder uw adresgegevens te vergeten. Dit bevordert een vlotte en eenvoudige(re ) bestelproces. Om uw ervaring te optimaliseren met onze website gebruiken we cookies voor anonieme track and trace gedrag van onze bezoekers.


Maken wij informatie aan derden openbaar?

Wij verkopen , verhandelen nog dragen wij over aan derden uw persoonlijk identificeerbare informatie. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij geven alleen uw gegevens vrij wanneer wij ervan overtuigd zijn dat dit toegestaan is volgens de wet. Wel kunnen wij niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen worden verstrekt voor marketing , reclame, of andere toepassingen.

California Online Privacy Protection Act Compliance
Omdat wij waarde hechten aan uw privacy hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de California Online Privacy Protection Act. We zullen daarom uw persoonlijke gegevens niet verspreiden aan derden zonder uw toestemming.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance
Wij zullen in overeenstemming met de eisen van de COPPA ( Childrens Online Privacy Protection Act ), geen informatie verzamelen van personen jonger dan 13 jaar . Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die ten minste 13 jaar oud of ouder zijn.

Alleen online Privacy Policy
Deze online privacy policy geldt alleen voor informatie dat via onze website verzameld is en niet op offline verzamelde informatie.

Algemene voorwaarden
Bezoek ook onze Algemene Voorwaarden waarin het het gebruik, de disclaimers en beperking van de aansprakelijkheid van onze website uitgelegd worden.


Uw toestemming

Door het gebruik van onze site , gaat u akkoord met onze online privacy beleid .


Wijzigingen in ons privacy beleid

Als we besluiten om ons privacy beleid te wijzigen , zullen wij de Privacy Policy wijzigingsdatum hieronder updaten.
Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 13-05-2016


Contact opnemen met ons

Indien er vragen zijn over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen;

Micreos Human Health B.V.
Bankaplein 2
2585 EV Den Haag
Nederland
KvK nr : 51815923 ( Den Haag )
BTW : NL 850 18403 4B01


Discover what Gladskin can do for you!