Milieubeleid

Micreos Human Health B.V. zet zich in voor behoud van het milieu, en zal ernaar streven om zich te houden aan dit beleid in alle aspecten en in alle stadia van onze bedrijfsvoering.

Om ons milieu te beschermen zullen wij:

  • Ons inzetten voor continue verbetering door reductie en preventie van afvalproductie, lucht-, water- en grondverontreiniging, en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Streven om te voldoen aan alle milieu-wetgeving en regelgeving met betrekking tot alle activiteiten, producten en dienstverlening.
  • Het milieubewustzijn van onze medewerkers stimuleren door middel van permanente educatie en training.
  • Onze doelstellingen en prestaties per jaar evalueren en herzien.
  • Dit beleid naar onze medewerkers communiceren.
  • Ervoor zorgen dat dit beleid ter beschikking wordt gesteld aan de belanghebbenden waar en wanneer dat nodig is.